Missing image

Media720s integritetspolicy

Media720s policy gäller webbplatserna media720.se team720.se tech720.se och 720gruppen.se

Senast uppdaterad: 2021-04-11

För de personuppgifter som hanteras på Media720s webbplatser t ex i samband med jobbansökningar,  intresseanmälningar är Media720 personuppgiftsansvarig. Du kan läsa om hur vi hanterar kandidatuppgifter här

Behandlingen av personuppgifter

Media720 värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet eller i tekniska system. Inga system är helt skyddade för intrång eller andra säkerhetsrisker. Media720 har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Personuppgiftsansvarig Media720

Media720s styrelse ansvarar för att säkerställa att uppföljning och kontroll av efterlevnaden av denna policy sker.

Klagomål

Om du som fysisk person anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt.

Kontaktuppgifter

Media720 AB
Storgatan 7
114 44 Stockholm

Kontakt: info@media720.se

Cookies på Media720s webbplatser

Media720s cookie policy gäller webbplatserna media720.se team720.se tech720.se och 720gruppen.se

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Det finns två typer av cookies: En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en bestämd tid och sessioncookie som lagras tillfälligt i minnet på din enhet under tiden besökaren är inne på en webbplats och försvinner när din webbläsare stängs av. Du kan stänga av dina lagrade cookies i webbläsarens säkerhetsinställningar.

Vi använder cookies och pixlar för att ditt besök på webbplatsen för att kunna analysera trafik och beteende i syfte att och förbättra användarupplevelsen och utveckla webbplatserna. Datan sammanställs och hanteras som anonym statistik (Via Google Analytics & Google Search Console)

De cookies vi för närvarande använder är:

Google analytics, samlar statistik som vi använder för att förbättra vårt innehåll. Läs detaljerad information här (på engelska) .
Facebook – hjälper oss att förbättra interaktionen mellan vår facebooksida och vår webb. Facebook har en bra beskrivning, på svenska, om hur de ser på kakor här.

Du kan själv göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av kakor eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Du kan också gå in och radera alla kakor som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.