Använd ditt data
till bättre beslut
Missing image

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera en vän att arbeta hos oss?

Har du någon gång fått denna fråga har du förmodligen besvarat en medarbetarundersökning. Men varför svarade du som du gjorde?

I Sveriges finns det mer än 30 000 företag med fler än 20 anställda och de flesta av dessa genomför medarbetarundersökningar åtminstone årligen.

I en medarbetarundersökning förekommer ofta en fritextfråga där respondenten ombeds berätta varför man svarat som man gjort på NPS-frågan: Skulle du kunna tänka dig att rekommendera din arbetsgivare till en vän?

I dessa fritextsvar framkommer ofta de viktigaste anledningarna till varför man trivs eller vantrivs – inte sällan runt 150-250 tecken per respondent med den bittra sanningen, eller fint beröm!

Vår ledning har skapat en underbar kultur, men våra löner är fortfarande ett problem.

Dessa texter blir dock snabbt för många för att läsas och utan en kvantitativ analys är det svårt att konsekvent tolka och värdera innehållet, ta beslut om enskilda åtgärder, eller förstå varför man blivit bättre eller sämre sedan förra undersökningen.

Min chef är fantastisk men arbetsmiljön är faktiskt osäker och schemaläggningen gör det svårt att klara familjelivet.

Men med hjälp av AI är kvantitativ analys av fritext inte bara möjlig att göra – resultatet av sådana analyser blir dessutom ett fantastiskt starkt beslutsunderlag för satsningar på verksamhetsutveckling. AI plockar fram och tematiserar det viktigaste innehållet och beskriver känslorna kring olika förhållanden. Slutsatserna beskrivs i begripliga diagram, KPIer och sammanfattningar.

Mina kollegor får mig verkligen att trivas och karriärmöjligheterna är fantastiska!

720gruppen har därför inlett ett samarbete med Gamgi som genomfört hundratals fritextanalyser de senaste åren, och Gamgi är från årsskiftet analyspartner till 720gruppen.

Vi tänker att med en erfaren och ledande analyspartner kan 720gruppen erbjuda ett unikt upplägg:

  1. Ta fram din senaste medarbetarundersökning och låt Gamgis analytiker sätta tänderna i fritextfrågan.
  2. Workshoppa med 720gruppens mest erfarna konsulter kring tolkning och potentiella aktiviteter som adresserar utmaningarna i undersökningen.
  3. Resultatet blir en eller flera konkreta åtgärdsplaner som du själv, eller i samarbete med konsulter från 720, genomför under tiden fram till nästa undersökning. Låt sedan analysera kommande medarbetarundersökning på samma sätt för att undersöka exakt vilken påverkan dina insatser fick!

I detta erbjudande  kombinerar vi modern AI, erfarna analytiker och verksamhetskonsulter med ditt redan existerande data och når mätbara resultat – fantastiska förutsättningar för konkret nytta, inte sant?

Lyft luren, eller maila!

Kontakta Björn & Kenny på 720gruppen för ett kort samtal om du har frågor eller vill nå bättre resultat i årets medarbetarundersökning.

Kort om Gamgi

Sedan 2017 har Gamgi analyserat texter med hjälp av algoritmer, för direktkunder och som partner till några av branchens största leverantörer av system för Medarbetarundersökningar.

Över åren har en beprövad metodologi utvecklats som skapar användbart  innehåll av ostrukturerade texter och telefonsamtal. Med introduktionen av generativ AI har nya paketeringar blivit möjliga med ännu mer kontext och konkreta KPIer.

Gå inte vilse med ChatGPT! Hantera ditt data säkert och ta hjälp med en analyspartner som garanterar dig jämförbarhet och statistisk validitet i dina analyser.

Läs mer på www.gamgi.se