Använd ditt data
till bättre beslut
Missing image

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera våra produkter eller tjänster till en vän?

Om du någonsin ställts inför denna fråga, har du förmodligen deltagit i en kundundersökning. Men varför svarade du som du gjorde?

I Sverige görs det mer än X kundundersökningar årligen – enkäter eller uppringningar där kunden ska beskriva sin senaste interaktion med dig!

I dessa undersökningar inkluderas vanligtvis en fritextfråga där kunden ombeds förklara sitt svar på NPS-frågan: Skulle du rekommendera våra produkter eller tjänster till en vän?

Svaren på dessa fritextfrågor ger ofta en djupare insikt i kundernas verkliga åsikter och erfarenheter – vanligtvis i form av 150-250 tecken av ärlig feedback eller positiva kommentarer.

Jag älskar era produkter, men er kundservice behöver förbättras.

Utan kvantitativ analys kan dock denna mängd av text bli överväldigande att hantera, och det är svårt att konsekvent tolka och värdera innehållet, fatta beslut baserade på feedbacken eller förstå trender över tid.

Er webbplats är användarvänlig, men leveranstiderna är alltför långa.

Med AI blir det möjligt att inte bara genomföra en kvantitativ analys av denna fritext, utan även att generera värdefulla insikter som kan ligga till grund för strategiska beslut. AI kan identifiera och tematisera nyckelinnehåll och beskriva känslor kring olika aspekter av kundupplevelsen. Resultaten presenteras i lättförståeliga diagram, KPI:er och sammanfattningar.

Er personal är otroligt hjälpsam, och era produkter är av hög kvalitet!

720gruppen har därför inlett ett samarbete med Gamgi, som har stor erfarenhet av fritextanalyser, och från och med årsskiftet är Gamgi analyspartner för kundundersökningar.

Vårt unika erbjudande inkluderar följande:

  1. Ta fram din senaste kundundersökning och låt Gamgis analytiker bearbeta fritextsvaren.
  2. Genomför en workshop med 720gruppens mest erfarna konsulter för att tolka resultaten och identifiera möjliga åtgärder för att möta kundernas behov och förväntningar.
  3. Skapa en eller flera handlingsplaner, som du själv eller i samarbete med 720gruppens konsulter, kan genomföra fram till nästa undersökning. Analysera sedan nästa kundundersökning på samma sätt för att tydligt se effekten av dina åtgärder.

Med detta erbjudande kombinerar vi kraften i modern AI, erfarna analytiker och affärskonsulter med dina befintliga data för att uppnå mätbara och konkreta resultat. En utmärkt möjlighet att omvandla kundfeedback till verklig affärsnytta, eller hur?

Lyft luren, eller maila!

Kontakta Björn & Kenny på 720gruppen för ett kort samtal om du har frågor eller vill nå bättre resultat i årets kundundersökning.

Kort om Gamgi

Sedan 2017 har Gamgi analyserat texter med hjälp av algoritmer, för direktkunder och som partner till några av branchens största leverantörer av system för CX-undersökningar.

Över åren har en beprövad metodologi utvecklats som skapar användbart  innehåll av ostrukturerade texter och telefonsamtal. Med introduktionen av generativ AI har nya paketeringar blivit möjliga med ännu mer kontext och konkreta KPIer.

Gå inte vilse med ChatGPT! Hantera ditt data säkert och ta hjälp med en analyspartner som garanterar dig jämförbarhet och statistisk validitet i dina analyser.

Läs mer på www.gamgi.se