Använd ditt data
till bättre beslut
Missing image

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vår tidskrift till en vän?

Denna fråga är ofta en nyckeldel i läsarundersökningar för tidskrifter. Men vad ligger bakom läsarnas svar?

I Sverige finns en mängd tidskrifter, varierande i ämnen från nyheter och vetenskap till kultur och hobby. Alla dessa publikationer strävar efter att förstå och tillmötesgå sina läsares intressen och behov.

En vanlig del i dessa undersökningar är en fritextfråga där läsaren ombeds förklara sitt svar på NPS-frågan: Skulle du rekommendera vår tidskrift till en vän?

Dessa fritextsvar är ofta fyllda med värdefull information – i genomsnitt 150-250 tecken som ger insikt i läsarnas ärliga åsikter och preferenser.

Artiklarna är insiktsfulla, men jag skulle vilja se mer variation i ämnen.

Utan kvantitativ analys kan det dock vara utmanande att hantera dessa stora mängder av text. Det är svårt att systematiskt tolka och värdera svaren, fatta beslut om innehållsriktningar, eller identifiera trender över tid.

Layouten är ögonfallande, men jag upplever ibland att journalistiken saknar djup.

Med AI-teknologi är det dock möjligt att inte bara genomföra en kvantitativ analys av dessa fritextsvar, utan också att extrahera viktiga insikter som kan ligga till grund för strategiska beslut. AI kan identifiera centrala teman och analysera känslor kring olika aspekter av läsarupplevelsen.

Jag älskar era specialreportage, och bildkvaliteten är alltid toppklass!

Därför har 720gruppen valt att inleda ett samarbete med Gamgi, specialister på fritextanalyser. Från och med årsskiftet kommer Gamgi vara analyspartner för läsarundersökningar av tidskrifter.

Vi erbjuder:

  1. Ta din senaste läsarundersökning och låt Gamgis analytiker bearbeta svaren på fritextfrågorna.
  2. Delta i en workshop med 720gruppens konsulter för att diskutera tolkningen av datan och identifiera möjliga förbättringsområden baserade på läsarnas feedback.
  3. Utveckla handlingsplaner, som genomförs antingen självständigt eller i samarbete med 720gruppens konsulter, fram till nästa läsarundersökning. Analysera sedan den kommande undersökningen på samma sätt för att bedöma effekten av dina åtgärder.

Med detta erbjudande kombinerar vi AI:s analytiska skärpa, erfarna analytiker och konsulter med din befintliga data för att skapa konkreta och mätbara förbättringar. En perfekt möjlighet att omvandla läsarfeedback till faktiska förbättringar i din tidskrift, eller hur?

Lyft luren, eller maila!

Kontakta Björn & Kenny på 720gruppen för ett kort samtal om du har frågor eller vill nå bättre resultat i årets läsarunderökning.

Kort om Gamgi

Sedan 2017 har Gamgi analyserat texter med hjälp av algoritmer, för direktkunder och som partner till några av branchens största leverantörer av system för enkätundersökningar.

Över åren har en beprövad metodologi utvecklats som skapar användbart  innehåll av ostrukturerade texter och telefonsamtal. Med introduktionen av generativ AI har nya paketeringar blivit möjliga med ännu mer kontext och konkreta KPIer.

Gå inte vilse med ChatGPT! Hantera ditt data säkert och ta hjälp med en analyspartner som garanterar dig jämförbarhet och statistisk validitet i dina analyser.

Läs mer på www.gamgi.se