Använd ditt data
till bättre beslut
Missing image

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera medlemskap i vår organisation till en vän?

Denna fråga är central i många medlemsundersökningar. Men varför svarar medlemmarna som de gör?

I Sverige finns tusentals medlemsorganisationer, från ideella föreningar till professionella nätverk, som alla strävar efter att förstå och tillgodose sina medlemmars behov.

En vanlig komponent i dessa undersökningar är en fritextfråga där medlemmen ombeds förklara varför de svarat som de gjort på NPS-frågan: Skulle du rekommendera vår organisation till en vän?

Svaren ger ofta en ovärderlig inblick i medlemmarnas upplevelser och åsikter – i genomsnitt 150-250 tecken som innehåller allt från konstruktiv kritik till entusiastiskt beröm.

Organisationens nätverkande evenemang är fantastiska, men jag önskar mer yrkesutveckling.

Att manuellt analysera dessa textmängder är dock en utmaning. Utan kvantitativ analys är det svårt att systematiskt tolka och värdera svaren, fatta beslut om förbättringar, eller spåra förändringar över tid.

Jag uppskattar verkligen ert engagemang i samhällsfrågor, men kommunikationen kunde vara bättre.

AI-teknik erbjuder dock en lösning. Genom kvantitativ analys av fritextsvaren kan AI identifiera centrala teman, analysera känslor och presentera resultaten på ett tydligt och begripligt sätt.

Medlemsförmånerna är utmärkta, och jag känner mig verkligen del av en gemenskap!

Därför har 720gruppen inlett ett samarbete med Gamgi, experter på fritextanalyser. Från och med årsskiftet är Gamgi officiell analyspartner för medlemsundersökningar.

Vårt samarbete innebär att vi kan erbjuda följande:

  1. Ta din senaste medlemsundersökning och låt Gamgis analytiker utforska svaren på fritextfrågorna.
  2. Genomför en workshop med 720gruppens konsulter för att diskutera tolkningen av datan och identifiera potentiella åtgärder för att möta medlemmarnas önskemål och förväntningar.
  3. Skapa handlingsplaner, som genomförs antingen självständigt eller i samarbete med 720gruppens konsulter, fram till nästa medlemsundersökning. Analysera sedan den kommande undersökningen på samma sätt för att utvärdera effekten av dina insatser.

Detta erbjudande kombinerar AI:s analytiska förmåga, erfarna analytiker och konsulter med befintlig data för att skapa mätbara resultat. En fantastisk möjlighet att förvandla medlemsfeedback till konkreta förbättringar och stärkt medlemsengagemang, eller hur?

Lyft luren, eller maila!

Kontakta Björn & Kenny på 720gruppen för ett kort samtal om du har frågor eller vill nå bättre resultat i årets medlemsundersökning.

Kort om Gamgi

Sedan 2017 har Gamgi analyserat texter med hjälp av algoritmer, för direktkunder och som partner till några av branchens största leverantörer av system för enkätundersökningar.

Över åren har en beprövad metodologi utvecklats som skapar användbart  innehåll av ostrukturerade texter och telefonsamtal. Med introduktionen av generativ AI har nya paketeringar blivit möjliga med ännu mer kontext och konkreta KPIer.

Gå inte vilse med ChatGPT! Hantera ditt data säkert och ta hjälp med en analyspartner som garanterar dig jämförbarhet och statistisk validitet i dina analyser.

Läs mer på www.gamgi.se