2023-12-12 Daniel Cedergren

720 hjälpte oss med en ny webb. Både annonsintäkterna och trafiken ökade med 50%.

720gruppen tog fram Tandläkartidningens arbetsflöden och ökade digitala annonsintäkter

Kontakta

Bakgrund

  • Om kunden: Tandläkartidningen, en ledande publikation inom tandvårdsbranschen.
  • Utmaning: Behov av digital omställning för att förbättra redaktionens arbetsflöden och öka digitala annonsintäkter.

Kundens behov

  • Identifierade behov: Modernisera webbplatsen för att effektivisera redaktionellt arbete och förbättra annonsförsäljningen.
  • Satta mål: Skapa en användarvänlig, responsiv webbplats och öka de digitala annonsintäkterna med 50%.

Lösningen

  • Strategi och genomförande: Genomförande av en förstudie och utveckling av en ny webbplattform med fokus på användarvänlighet och annonsmöjligheter.
  • Anpassningar och innovationer: Anpassning av webbplatsen för mobila enheter och integration av flexibla annonslösningar.

Resultat

  • Konkreta resultat: Ökade digitala annonsintäkter med närmare 50%, förbättrad öppningsgrad på nyhetsbrev till 50-60%.
  • Överträffade förväntningar: Smidigare redaktionella processer och effektivare digital prenumerationshantering.

 

Återkoppling kund

720-gruppens insatser var avgörande. Vi uppnådde inte bara våra mål utan
också en betydande förbättring i vårt dagliga arbete.

 

720gruppens roll

  • Uppdrag: Förstudie, teknisk rådgivning, hjälp med upphandling av webbyrå och implementering av den nya digitala strategin.
  • Tillfört värde: Affärsutvecklingskunskap kring annonsaffären som ledde till kraftig ökning av annonsintäkter

 

Slutsatser

Tandläkartidningens framgångsrika övergång från en analog till en digital plattform, vilket resulterade i ökade intäkter och förbättrade arbetsprocesser.

 

Kontakta