2024-01-22 Magnus Wallén

720gruppen säkrade Elinstallatörens intäkter

 

720gruppen hjälpte Elinstallatören med en snabb och framgångsrik kompetensförstärkning i ett avgörande skede.

Kontakta

Bakgrund

  • Om kunden: Elinstallatören är Sveriges ledande media för elinstallatörer.
  • Utmaning: Plötslig resursbrist på säljavdelningen som snabbt behövde ersättas för att inte förlora intäkter under en intensiv och viktig del av året.

Kundens behov

  • Identifierade behov: Akut behov av kompetent och driftig säljare med övergripande budgetansvar samt erfarenhet av både analoga och digitala annonsintäkter.
  • Satta mål: Att förvara uppsatt budget och rädda nästa års införsäljning. Dessutom behålla befintliga kunder och samtidigt identifiera/skapa nya kundrelationer.

Lösningen

  • Genomförande: Efter en gedigen analys av förändringar på marknaden, behov av kompetens och önskad personlighet hos säljaren, tog vi tillsammans fram en detaljerad kandidatprofil som låg till grund för sök bland utvalda personer i 720gruppens eget nätverk.

Resultat

  • Konkreta resultat: Elinstallatören fick snabbt en person på plats med rätt kompetens och personlighet. En driven säljare som tidigt utvecklade affären och skapade nya kundrelationer
  • Överträffade förväntningar: Smidigare introduktion och snabbare säljresultat än vad man kan förvänta sig i en liknade situation.

Återkoppling kund

Professionellt arbete hela vägen, från att få in kandidater i processen till referenstagning, intervjuer och nej tack – hela tiden lyhörda för mina önskemål. Perfekt lösning, gedigen process som om det vore till en rekrytering. 720gruppen tar fullt ansvar och utan extra kostnader.

Smidigare att förstärka med en konsult från 720gruppen än att tillsätta vikarier, både praktiskt och juridiskt säkerställt.”

Fredrik Karlsson, Chefredaktör för Elinstallatören och VVS-Forum.

Slutsatser

Tack vare 720gruppens gedigna kunskaper om mediemarknaden och försäljning, samt deras unika kontaktnät, fick Elinstallatören en mycket snabb och framgångsrik lösning.

 

Kontakta