2023-12-19 Daniel Cedergren

Digitalisering av Tidningen Alkohol & Narkotika

Hur man anpassar digitala strategier efter en publikations unika behov och målgrupp för att öka engagemang och intäkter online.

Kontakta

Bakgrund

  • Om kunden: CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), utgivare av tidskriften ”Alkohol & Narkotika”.
  • Utmaning: Behovet av att bli mer digitala och bättre nyttja sitt journalistiska material i digitala kanaler.

Kundens behov

  • Identifierade behov: Förbättra den digitala närvaron och effektivisera användningen av redaktionellt material online.

Lösningen

  • Strategi och genomförande: 720gruppen arbetade tillsammans med AON för att utveckla en kanal- och innehållsstrategi för att skapa en tydligare digital närvaro.
  • Anpassningar och innovationer: Fokus på sökordsoptimering, sociala medier och nyhetsbrev för att öka synligheten och driva trafik till webbplatsen. Utveckling av strategier för ökad konvertering och finansiering, inklusive användning av gratis innehåll för att marknadsföra låst innehåll bakom betalvägg.

Resultat

  • Konkreta resultat: En sammanställd strategi för att stärka varumärket ”Alkohol & Narkotika” som en viktig resurs inom sitt område. Utveckling av en ny modern webbdesign och förbättrad funktionalitet.
  • Överträffade förväntningar: En plan för att öka betalningsviljan kring unikt och yrkesviktigt innehåll, och en förbättrad strategi för marknadsföring och försäljning.

720gruppens roll

  • Uppdrag: Att snabba upp digitaliseringen av ”Alkohol & Narkotika” och utveckla en effektiv digital strategi.
  • Tillfört värde: Expertis inom digital marknadsföring och strategiutveckling, vilket ledde till en förbättrad digital närvaro och ökad effektivitet i användningen av redaktionellt material.

 

Slutsatser

Detta case visar vikten av att anpassa digitala strategier efter en publikations unika behov och målgrupp. Genom att fokusera på rätt kanaler och innehåll kunde ”Alkohol & Narkotika” förbättra sin digitala närvaro och öka sitt engagemang och intäkter online. Samarbetet mellan CAN, ”Alkohol & Narkotika”, AON och 720gruppen var avgörande för att uppnå dessa resultat.

 

Kontakta