2024-02-28 Magnus Wallén

Fem tips till solcellsföretagen för att skapa nöjdare kunder

I takt med att antalet solenergiinstallationer kraftigt ökat under de senaste åren har också klagomål och reklamationer skjutit i höjden. Det handlar bland annat om dröjsmål, att det tagit lång tid att få installationen utförd, leveransproblem av nödvändiga komponenter och, inte minst, bristande information samt oklarheter innan och efter köp och installation.
Foto: Vivint Solar
Foto: Vivint Solar

För att bättre förstå dessa utmaningar och hur företag kan arbeta för att förbättra sin kundupplevelse och marknadsstrategi, har vi pratat med Monia Råholm, marknadsföringsspecialist med bakgrund hos elteknikgrossisten Rexel och nu verksam som konsult genom 720gruppen.

Monia Råholm har en gedigen erfarenhet inom marknadsföring, där hon ansvarade för att utveckla och implementera marknadsstrategier för olika produkter och tjänster på Rexel. Nu som konsult arbetar hon och teamet på 720gruppen med att hjälpa företag inom solenergibranschen att förbättra sin marknadsföring och kundkommunikation. I arbetet som konsult har Monia identifierat flera centrala områden där solenergi­företag kan göra förbättringar för att öka kundnöjdheten och stärka sin marknadsposition. Nedan följer fem tips för att öka kundnöjdhet och kundvärvning:

1. Förstå kundens behov

Var lyhörd för varje kunds specifika behov och önskemål. Genomför en noggrann undersökning av deras energibehov och framtida planer för fastigheten innan offert.

2. Prioritera tydlig kommunikation med kunden

Tydlig kommunikation är nyckeln till att bygga förtroende och undvika missförstånd. Var transparent om tidsplanen för installationen och kommunicera öppet om eventuella förseningar. Se till att kommunicera klart och tydligt med dina kunder genom hela processen, från förfrågan till installation och underhåll. Skapa en snabb och effektiv process för att hantera eventuella reklamationer och problem. Genom att vara lyhörd och proaktiv i din kommunikation kan du vända negativa upplevelser till positiva och stärka relationen med kunden på lång sikt.

3. Klar och tydlig produktinformation

Ge detaljerad och lättförståelig information om dina solcellssystem, inklusive produktfunktioner, prestanda och garantier.

4. Skapa en kundcentrerad marknadsstrategi

Utveckla en marknadsstrategi som sätter kunden i fokus. Använd dig av kundberättelser och recensioner för att visa upp tidigare kunders positiva erfarenheter för att bygga förtroende hos nya kunder.

5. Investera i digital marknadsföring för att hitta nya kunder

Använd dig av digitala kanaler såsom sociala medier, sökmotoroptimering och betald annonsering för att nå rätt målgrupper som är intresserade av att energieffektivisera sitt hem.

Genom att implementera dessa råd kan solenergiföretag förbättra sin kundupplevelse, minska antal klagomål och stärka sin position på marknaden. Med expertis och erfarenhet från 720gruppen kan solenergiföretag få den hjälp de behöver för att lyckas i en konkurrensutsatt bransch.

Vill du ha hjälp med att förbättra er kundnöjdhet och stärka er marknadsposition? Kontakta Kenny Hallberg, 0705-57 06 57, för ett möte eller läs mer om och boka en effektiv workshop.

720gruppen erbjuder expertis inom affärs- och verksamhetsutveckling inom marknadsföring, försäljning, kommunikation och media. Vi genomför bland annat affärsinriktade workshops och erbjuder skräddarsydda team av chefer och specialister för att hjälpa ditt företag att nå sina mål.