2023-12-18 Daniel Cedergren

Förbättring av kassaflöde för Evil Ink Förlag

720gruppen analyserade Evil Inks orderflöde och identifierade en onödig fördröjning i betalningsprocessen.
Kontakta

Bakgrund

  • Om kunden:Evil Ink, utgivare av serietidningen Herman Hedning.
  • Utmaning: Problem med kassaflödet trots hög förnyelsegrad och lyckade prenumerationskampanjer.

Kundens behov

  • Identifierade behov: Behovet av att förbättra kassaflödet för att säkerställa en jämnare inkomstfördelning över året.

Lösningen

  • Strategi och genomförande: 720gruppen analyserade Evil Inks orderflöde och identifierade en onödig fördröjning i betalningsprocessen.
  • Anpassningar och innovationer: Förslag på att begränsa betalningsalternativen till swish eller kortbetalning för att säkerställa omedelbar betalning och eliminera fördröjningar.

Resultat

  • Konkreta resultat: Förbättrat kassaflöde och möjlighet att arbeta med korta, riktade erbjudanden.
  • Överträffade förväntningar: Jämnare fördelning av prenumerationsförnyelser över året, utan kundförluster.

Återkoppling kund

720gruppen har stor erfarenhet av prenumerationer och vet dessutom vilka möjligheter och begränsningar som ryms i ett litet förlag. De hjälpte oss att snabbt och enkelt att hitta och genomföra en lösning som gav stor effekt på kort tid!
Jonas Darnell, serietecknare och VD, Evil Ink Förlag

 

720gruppens roll

  • Uppdrag: Att analysera och föreslå förbättringar i Evil Inks order- och betalningsflöde.
  • Tillfört värde: Användning av befintliga verktyg för att justera orderflödet och säkerställa genomförandet av förbättringar.

 

Slutsatser

Detta case visar vikten av att noggrant analysera och förstå kundens specifika utmaningar för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar. Genom att göra små, strategiska förändringar i betalningsprocessen kunde Evil Ink förbättra sitt kassaflöde avsevärt, vilket är avgörande för mindre förlag. Samarbetet mellan kunden och 720gruppen var avgörande för att uppnå dessa resultat.

 

Kontakta