2024-02-21 Björn Lorentzi

Återanvänd din förra läsarundersökning med AI

Nyligen träffade vi en chefredaktör på en ledande svensk tidskrift. Hon delade med sig av att de regelbundet genomför läsarundersökningar bland sina läsare och prenumeranter, men att de ofta inte har tid att noggrant läsa och analysera de många fritextsvar som dessa undersökningar genererar. Hon uttryckte en känsla av att de sannolikt sitter på en guldgruva av värdefull information, dold i omfattande excelfiler… vi instämde helt!
Försök att illustrera utmaningarna med för mycket otillgänglig information… - av DALL-E.
Försök att illustrera utmaningarna med för mycket otillgänglig information… - av DALL-E.

Varför är fritextsvaren så viktiga?

Tänk dig att du ställer frågan ”Vad uppskattar du mest med vår tidskrift?”. De förutbestämda svarsalternativen kanske ger dig generiska svar som ”intressant innehåll”, ”hög kvalitet på artiklarna” och ”varierande ämnen”. Men det är i fritextsvaren, kanske särskilt efter en NPS-fråga (Net Promoter Score), som du får fram de detaljerade berättelserna och de unika perspektiven. Du får insikt i vad som verkligen engagerar dina läsare, vad som motiverar dem att fortsätta prenumerera och vad som eventuellt kan få dem att tveka.

På 720gruppen hjälper vi företag att utveckla sin verksamhet på många sätt, och numera även genom att nyttja kraften från artificiell intelligens.

Hur kan AI hjälpa dig?

AI kan på ett strukturerat och effektivt sätt analysera fritextsvaren från dina läsarundersökningar och ge dig en tydlig översikt över vad dina läsare och prenumeranter verkligen tycker, tänker och känner.

Du får reda på:

  • Vilka ämnen som är mest engagerande för dem – drivkrafterna, det som ligger högst på deras önskelista.
  • Om de är nöjda med sitt val att prenumerera på din tidskrift – och vad som motiverar dem att rekommendera den till andra.
  • Vilka områden där det finns utrymme för förbättring – både i det korta och långa loppet.

En perfekt utgångspunkt för konkreta åtgärder!

Med denna information som grund har du en solid plattform för att identifiera vilka åtgärder som bör prioriteras.

Du kan snabbt:

  • Sätta igång specifika projekt för att adressera identifierade utmaningar.
  • Ge dina redaktörer, skribenter och annonsavdelning databaserad feedback på vad de gör bra och var det finns utrymme för förbättringar.
  • Skapa en mer engagerande och tillfredsställande läsarupplevelse.

Genom att kontinuerligt använda samma AI-modell för framtida analyser kan du få klarhet i hur dina insatser påverkar läsarnas engagemang och tillfredsställelse. Regelbunden och konsekvent analys ger dig nya KPI:er – trender och mätvärden för ditt arbete.

Missa inte chansen att utnyttja din guldgruva!

Att djupdyka i fritextsvaren från dina läsarundersökningar är en investering som kan ha stor betydelse för din tidskrifts framtid. Genom att använda AI och samarbeta med 720gruppen kan du få tillgång till värdefulla insikter och datapunkter som inte bara hjälper dig att förbättra ditt innehåll utan också att prioritera din tid effektivt och öka din konkurrenskraft.