2024-02-21 Andreas Wiberg

Nytt liv i din förra medarbetarundersökning med AI

Nyligen hade jag en pratstund med en HR-chef i en stor svensk organisation. Hon berättade att de regelbundet genomför medarbetarundersökningar, men att de inte hade tid att analysera de många fritextsvar som undersökningarna genererat. Hon misstänkte att de hade en guldgruva av värdefull information som låg gömd i en stor excelfil! Jag höll med.
Försök att illustrera utmaningarna med för mycket otillgänglig information… - av DALL-E.
Försök att illustrera utmaningarna med för mycket otillgänglig information… - av DALL-E.

Varför är fritextsvaren så viktiga?

Tänk dig att du ställer frågan ”Vad är det bästa med att jobba här?”. De fördefinierade svarsalternativen ger dig svar som ”bra arbetsmiljö”, ”trevliga kollegor” och ”bra lön”. Men i fritextsvaren efter NPS-frågan får du detaljerna, berättelserna och de unika perspektiven. Du får veta vad som egentligen motiverar dina medarbetare, vad som får dem att stanna kvar och vad som kan få dem att söka sig vidare.

Jag jobbar som AI-expert på 720gruppen och vi hjälper ju bolag att utveckla sin verksamhet på många sätt, numera också genom att använda kraften i artificiell intelligens.

Hur kan AI hjälpa dig?

AI kan strukturerat och snabbt analysera fritextsvaren och ge dig en tydlig bild av vad dina medarbetare tycker, tänker och inte minst viktigt känner.

Du får reda på:

  • Vilka ämnen som är viktigast för dem – top of mind.
  • Om de är nöjda med sin arbetssituation – vad hindrar dem att rekommendera er.
  • Vilka områden som behöver förbättras – nu och på sikt.

En perfekt startpunkt för konkreta åtgärder

Med den här informationen i hand har du en perfekt startpunkt för att ta reda på vilka åtgärder som ska prioriteras.

Du kan snabbt:

  • Sätta igång konkreta projekt för att ta tag i utmaningar.
  • Ge dina chefer, ledningen och medarbetare databaserad feedback på vad de gör bra och vad de kan göra bättre.
  • Skapa en mer engagerande och motiverande arbetsplats.

Om du dessutom använder samma AI-modell för kommande analyser får du tydliga data på hur dina insatser påverkat verksamheten. Konsekvent utförd analys ger dig nya KPIer – trender och mätetal på ditt arbete.

Låt inte din guldgruva vara outnyttjad!

Att analysera fritextsvaren i din medarbetarundersökning är en liten investering av stor betydelse för din verksamhets framtid. Med användning av AI och bollplank i 720gruppen kan du få värdefulla insikter och datapunkter som hjälper dig att skapa en bättre arbetsplats för dina medarbetare, prioritera din tid och öka din konkurrenskraft.