2023-12-14 Daniel Cedergren

Arbetet bakom att bli årets facktidskrift 2021

720gruppen tog fram en redaktionell strategi och upphandlade ny webb åt Socionomen

Kontakta

Bakgrund

  • Om kunden: Socionomen, Sveriges ledande oberoende tidskrift för socialt arbete och psykoterapi.
  • Utmaning: En sjunkande upplagetrend och svårigheter att attrahera viktiga målgrupper.

Kundens behov

  • Identifierade behov: Behovet av att modernisera tidningen både digitalt och i print, samt att attrahera yngre läsare i början av sin karriär.

Lösningen

  • Strategi och genomförande: En arbetsgrupp bestående av chefredaktör, sakkunniga socionomer och konsulter från Media720 och tech720 bildades för att analysera läsarnas behov och utforma en ny innehållsstrategi.
  • Anpassningar och innovationer: Utveckling av en ny digital plattform och en uppdaterad printversion av tidningen för att bättre möta de digitala läsarvanorna och locka yngre målgrupper.

Resultat

  • Konkreta resultat: Utnämning till Årets facktidskrift 2021, en omvändning av prenumeranttappet och en ökning av nya prenumeranter som köper prenumerationen direkt på webben.
  • Överträffade förväntningar: En betydande förbättring av webbplattformens funktionalitet och en effektivare redaktionell process.

Återkoppling kund

Det blev så här bra när alla inblandade parter jobbade tajt ihop. 
Transparent och utan revir-tänk.

720gruppens roll

  • Uppdrag: 720gruppen ansvarade för att både välja redaktionella leverantörer och webbyråer samt projektleda utvecklingen av den digitala plattformen.
  • Tillfört värde: Expertis inom redaktionell utveckling och digital transformation, vilket resulterade i en moderniserad och mer attraktiv tidning för både befintliga och nya målgrupper.

 

Slutsatser

Det är viktigt att genomföra en grundlig analys och anpassa strategier efter specifika behov och målgrupper. I detta fall var det avgörande att redaktionen fanns i ett större sammanhang och att den gamla webbplatsen ersattes med en mer modern och funktionell plattform. Samarbetet mellan alla parter var transparent och fokuserat på kundens bästa, vilket var nyckeln till framgången.

 

Kontakta